2016 / 26 April

Module: Veranderen in het licht van Allah


Beste student,

Salam alaykoem,

Graag nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan de volgende unieke module:

We willen allemaal veranderen maar weten niet altijd hoe. Wat is er dan beter om te veranderen in het licht van Allah's namen? Al te vaak worden deze namen vanuit een louter theoretisch perspectief benaderd en blijft er nadien niet meer over dan voorgekauwd lesmateriaal waar men geen blijf met weet.

De namen van Allah hebben één voor één een diepe betekenis die de kern van je ziel raken en je uiterlijk beter doet handelen.

In deze module staan wij stil bij de namen van Allah, wij zullen niet enkel stil blijven staan bij de taalkundige betekenis maar ook bij de diepgang van deze betekenis en hoe die de kern van onze harten moet raken. We leren van een andere bril op te zetten waarmee wij naar de wereld kijken.

Omwille van deze reden en zoveel andere vonden wij het een goed idee om jullie uit te nodigen om deel te nemen

Schrijf jullie snel in, want plaatsjes zijn snel weg. Dit kan op:

Info@sulaymanvanael.com

Vermeld dan ook:

1. Je naam

2. De plaats waar je vandaan komt

3. En of je alreeds deelnam aan vorige modules

PDF-bestand (lesmateriaal) is verkrijgbaar voor een meerprijs van 5 Euro en zal naar je persoonlijke mail gezonden worden.

De betaling van de module vindt plaats bij de 1e inschrijving, en dit bedraagt 30 Euro voor 4 lessen.

Met beleefde groet,

Administratie CIO2
© 2015, Sulayman van Ael
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sulayman Van Ael

Comments are closed.